Zamierzenia wychowawczo - dydaktyczne październik

GRUPA I SŁONECZKA
Tematyka:

1. Jesień w sadzie

Będziemy nazywać i rozpoznawać owoce: jabłka, gruszki, śliwki…, oglądać i porównywać rozkrojone owoce: gruszki, jabłka, śliwki, mandarynki po wyglądzie, kształcie i smaku. Usprawnimy nasze paluszki wyklejając kontury owoców plasteliną. Poznamy jesienne rymowanki „W jednej ręce mam gruszeczkę„, „Wpadła gruszka do fartuszka”.

2. Kolorowe warzywa

Poznamy wybrane warzywa, które będziemy segregować do odpowiednich koszyczków. Poznamy podstawowe zasady zdrowego żywienia. Będziemy rozwiązywać zagadki o warzywach. Wysłuchamy wiersza J. Koczanowskiej „Warzywa”. Pobawimy się i zatańczymy do piosenki: „Witaminowa piosenka”.

3. Nasze rodziny

Porozmawiamy na temat swoich rodzin, będziemy nazywać członków bliższej i dalszej rodziny np. mama, tata, brat, siostra, ciocia, babcia, dziadek, wujek. Rozwiniemy umiejętność liczenia w zabawie matematycznej: „Mój dom". Osłuchamy się z piosenką „Mama, tata…”
Będziemy na spacerach obserwować zmieniającą się przyrodę.

4. Domowi ulubieńcy

Poznamy zasady dbania o zwierzęta w domu: karmienia ich, wizyt u weterynarza, zapewnienie odpowiedniego miejsca na odpoczynek i sen, wychodzenie na spacer. Będziemy naśladować sposób poruszania się zwierząt hodowanych w domu, ich odgłosów. Porozmawiamy o zwierzętach które mamy w swoich domach, nauczymy się kolejno wypowiadać na forum grupy.

GRUPA II SOWY

I. „Dary jesieni”.

•rozróżnianie i nazywanie wybranych krajowych warzyw i owoców;
•rozwiązywanie zagadek słownych i rysunkowych związanych z tematyką, segregowanie wg kategorii owoce- warzywa- grzyby, przeliczanie elementów;
•kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych- uświadamianie dzieciom korzyści płynących ze spożywania owoców i warzyw, rozpoznawanie ich smakiem i węchem ;
•przygotowanie z przedszkolami soku z warzyw i owoców- bezpieczeństwo w kuchni podczas pomocy w przygotowaniu posiłków.

II. „Dbamy o zdrowie”.

•promowanie zasad zdrowego, uświadamianie dzieciom, jakie produkty warto jeść;
•kształtowanie koordynacji wzrokowo ruchowej (np. podczas masażyków), doskonalenie dużej motoryki, uświadamianie dzieciom znaczenia ruchu w życiu człowieka;
•nabywanie sprawności zakładaniu i zdejmowaniu części odzieży;
•nabywanie umiejętności łączenia przyczyny ze skutkiem z wykorzystaniem historyjek obrazkowych;
•poznanie pracy lekarza i pielęgniarki.

III. „Jesienią w parku i w lesie”.

•Jesienny spacer- zauważanie zmian w otoczeniu związanych z porą roku, rozwijanie zainteresowania przyrodą i ochrony jej zasobów, poznawanie nazw wybranych drzew i krzewów oraz ich owocników, zbieranie „skarbów” do kącika przyrody;
•utrwalanie nazw barw podstawowych i sposobu powstawania barw pochodnych, rozwijanie kreatywności plastycznej,
•rozwijanie wrażliwości muzycznej - wspólny taniec, śpiew, układanie rytmów z wykorzystaniem kasztanów, żołędzi itp.

IV. „Zabawy na jesienne wieczory”.

•Rozwijanie pomysłowości dzieci w wykorzystaniu dostępnych materiałów, przedmiotów do zabaw;
•zabawa w teatr- wykorzystanie rekwizytów oraz ruchu własnego ciała i mimiki twarzy;
•zabawy naszych dziadków- rozwijanie poczucia wspólnoty, kształtowanie postawy koleżeńskości, poznawanie dawnych zabaw ze śpiewem;
•wspomaganie prawidłowego rozwoju narządów artykulacyjnych i oddechowych;
•rozwiązywanie zagadek słownych i graficznych związanych z tematyką.

GRUPA III MISIE

TEMATYKA:
Idzie jesień… przez ogród i sad.
W tym miesiącu porozmawiamy o jesieni w ogrodzie i w sadzie. Będziemy oglądać i nazywać owoce i warzywa oraz porównywać je z obrazkami. Przypomnimy sobie zasady zdrowego żywienia.

Idzie jesień… do zwierząt.
Wzbogacimy także naszą wiedzę o życiu i zwyczajach niektórych zwierząt leśnych – jeż, wiewiórka, niedźwiedź. Dowiemy się w jaki sposób zwierzęta przygotowują się do zimy. Ustalimy jak powinien zachowywać się przyjaciel lasu.

Co z czego otrzymujemy?
Dowiemy się, w jaki sposób piecze się chleb, poznamy kolejne etapy jego powstawania. Porozmawiamy również o różnych produktach pochodzenia zwierzęcego,
będziemy je rozpoznawać i nazywać.

Idzie jesień… z deszczem.
Dowiemy się, jak ważną rolę w życiu człowieka pełni woda i jak bardzo potrzebny jest deszcz. Zastanowimy się w jaki sposób przedszkolak może oszczędzać wodę.

GRUPA IV TYGRYSKI
TEMATYKA:
-Dary jesieni
-Dbamy o zdrowie
-Jesienią w parku i w lesie
-Zabawy na jesienne wieczory

CELE:
– doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania warzyw;
– odczytywanie globalnie nazw warzyw;
– kształtowanie umiejętności przygotowywania zdrowych posiłków z warzyw;
– rozróżnianie, nazywanie i klasyfikowanie owoców rosnących w Polsce;
– doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania drzew i krzewów owocowych;
– czytanie globalne nazw owoców;
– doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania grzybów jadalnych i trujących;
– kształtowanie bezpiecznych postaw i zachowań;
– doskonalenie umiejętności układania rytmów;
– porównywanie liczebności zbiorów;
– kształtowanie umiejętności wyróżniania głoski a w nagłosie, wygłosie i śródgłosie;
– poznanie sposobów przechowywania i przetwarzania owoców i warzyw;
– rozwijanie wrażliwości estetycznej;
– zapoznanie dzieci z Piramidą Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej;
– doskonalenie umiejętności klasyfikacji;
– tworzenia nazw nadrzędnych i podrzędnych;
– doskonalenie koordynacji ruchowej;
– doskonalenie umiejętności formułowania krótkiej instrukcji słownej;
– doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania części garderoby;
– wprowadzenie różnych aspektów liczby2;
– zapoznanie z różnymi specjalizacjami lekarskimi;
– wprowadzenie litery I, i;

GRUPA V KOTKI

W TYM MIESIĄCU BĘDZIEMY DOWIADYWAĆ SIĘ O TYM:
•JAK JESIENIĄ DBAĆ O ZDROWIE?,
•KTO MOŻE ZOSTAĆ NAUCZYCIELEM?,
•W CO SIĘ BAWI Z NAMI JESIENNY WIATR?,
•JAKIE PALNY NA JESIEŃ MAJA ZWIERZĘTA?


POPRZEZ REALIZACJĘ TEMATÓW BĘDZIEMY:
-rozwijać koordynację ruchową (głównie skoordynowanej współpracy ruchów ramienia, przedramienia, nadgarstka i palców);
-rozwijać płynność ruchów rąk (np. w toku swobodnych ruchów tanecznych, gimnastycznych ćwiczeń ramion, zadań plastycznych wymagających zamalowania dużych przestrzeni kartki);
-rozwijać precyzję wykonywania ruchów dłońmi (np. ubieranie lalek, zapinanie guzików, wiązanie sznurowadeł, dekorowanie kartki).
-określać swoje ulubione potrawy, formy wypoczynku;
-samodzielnie wykonywać różne czynności rozwijające poczucie odpowiedzialności za
powierzone zadanie;
-wykorzystywać sytuacje dnia codziennego do nabywania umiejętności samooceny
-szanować odmowy uczestnictwa w niechcianych sytuacjach;
-pełnić w każdej sytuacji rolę słuchacza i mówiącego;
-prowadzić dialogi z zachowaniem przyjętych zasad.
-rozwijać sprawne posługiwanie się mową w różnych sytuacjach;
-mówić z właściwą dla sytuacji intonacją;
-używać spójników w celu uzyskania dłuższych wypowiedzi;
-posługiwać się poprawną mową;
-formułować dłuższe wypowiedzi na ważne tematy, samodzielne werbalizować własne potrzeby i decyzje;
-formułować dłuższe wypowiedzi na dowolny temat;
-wyodrębniać w słowach głoski: w wygłosie, nagłosie, śródgłosie;
-uczyć zrozumienia różnicy pomiędzy samogłoską i spółgłoską;
-uczyć rozpoznawania liter, czytania krótkich tekstów;
-uczyć rozpoznawania liter pisanych i cyfr .

GRUPA VI JEŻYKI

Tematy kompleksowe:
•JAK JESIENIĄ DBAĆ O ZDROWIE?,
•KTO MOŻE ZOSTAĆ NAUCZYCIELEM?,
•W CO SIĘ BAWI Z NAMI JESIENNY WIATR?,
•JAKIE PALNY NA JESIEŃ MAJA ZWIERZĘTA?


POPRZEZ REALIZACJĘ TEMATÓW BĘDZIEMY:
-rozwijać koordynację ruchową (głównie skoordynowanej współpracy ruchów ramienia, przedramienia, nadgarstka i palców);
-rozwijać płynność ruchów rąk (np. w toku swobodnych ruchów tanecznych, gimnastycznych ćwiczeń ramion, zadań plastycznych wymagających zamalowania dużych przestrzeni kartki);
-rozwijać precyzję wykonywania ruchów dłońmi (np. ubieranie lalek, zapinanie guzików, wiązanie sznurowadeł, dekorowanie kartki).
-określać swoje ulubione potrawy, formy wypoczynku;
-samodzielnie wykonywać różne czynności rozwijające poczucie odpowiedzialności za
powierzone zadanie;
-wykorzystywać sytuacje dnia codziennego do nabywania umiejętności samooceny
-szanować odmowy uczestnictwa w niechcianych sytuacjach;
-pełnić w każdej sytuacji rolę słuchacza i mówiącego;
-prowadzić dialogi z zachowaniem przyjętych zasad.
-rozwijać sprawne posługiwanie się mową w różnych sytuacjach;
-mówić z właściwą dla sytuacji intonacją;
-używać spójników w celu uzyskania dłuższych wypowiedzi;
-posługiwać się poprawną mową;
-formułować dłuższe wypowiedzi na ważne tematy, samodzielne werbalizować własne potrzeby i decyzje;
-formułować dłuższe wypowiedzi na dowolny temat;
-wyodrębniać w słowach głoski: w wygłosie, nagłosie, śródgłosie;
-uczyć zrozumienia różnicy pomiędzy samogłoską i spółgłoską;
-uczyć rozpoznawania liter, czytania krótkich tekstów;
-uczyć rozpoznawania liter pisanych i cyfr .Przedszkolowo.pl logo