REKRUTACJA

ZASADY DOTYCZĄCE REKRUTACJI DO SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 125 im. Jana Marcina Szancera w KRAKOWIE NA ROK SZKOLNY 2022/2023Szanowni Państwo,

Rekrutacja dzieci do przedszkola na nowy rok szkolny 2022/2023
będzie trwać od 1 marca 2022 r. od godz. 8:00 do 31 marca 2022 r. do godz. 16:00.

Zasady rekrutacji do przedszkola oraz wnioski wraz z oświadczeniami dostępne będą: na stronie internetowej http://www.portaledukacyjny.krakow.pl w zakładce "Rekrutacja do przedszkoli”.

Wydrukowane wnioski wraz z oświadczeniami, załącznikami prosimy składać w kancelarii przedszkola w/g ustalonego harmonogramu:
poniedziałek 8:30 - 10:00
wtorek 15:30 - 17:00
środa 15:00 - 17:00
czwartek 8:30 –10:00

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2022/2023 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kraków określa Zarządzenie nr 149/2022 Prezydenta Miasta Krakowa z 21 stycznia 2022 r.

Kryteria naboru do krakowskich przedszkoli samorządowych określa art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) oraz uchwała nr LXVI/1650/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów (ze zm.).

A tymczasem zapraszamy na wirtualny spacer po przedszkolu.
https://youtu.be/yNK3vwi2pBo
Przedszkolowo.pl logo