REKRUTACJA

ZASADY DOTYCZĄCE REKRUTACJI DO SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 125 im. Jana Marcina Szancera w KRAKOWIE NA ROK SZKOLNY 2021/2022Rekrutacja na rok szkolnych 2021/22 prowadzona jest z wykorzystaniem systemu informatycznego – elektronicznego serwisu rekrutacyjnego dla rodziców Formico http://krakow.formico.pl

System rekrutacji oparty jest o jednolite kryteria naboru określa art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.) oraz uchwała nr LXVI/1650/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów (ze zm.).

https://portaledukacyjny.krakow.pl/aktualnosci/246930,1812,komunikat,rusza_rekrutacja_do_krakowskich_przedszkoli.html

W związku z sytuacją epidemiologiczną składanie „Wniosków zapisu do przedszkola” odbywać się będzie w następujący sposób:

1. Wypełniony i wydrukowany wniosek, podpisany przez obojga rodziców/opiekunów prawnych wraz z dołączonymi załącznikami potwierdzającymi spełnienie zaznaczonych kryteriów, należy złożyć w zamkniętej kopercie do skrzynki w przedszkolu.

2. Aby Państwo mieli pewność, że wniosek wpłynął do przedszkola, należy go przesłać na pocztę mailową przedszkolenr125@interia.pl w formie skanu lub zdjęcia a wtedy po wstępnej weryfikacji otrzymacie Państwo zwrotną informację potwierdzającą dostarczenie dokumentów.

3. Wnioski należy składać w godzinach pracy przedszkola od godz. 6:00 do 17:00.


Niestety ze względu na sytuację epidemiczną, w tym roku nie będą organizowane dni otwarte. Osoby zainteresowane zapisaniem dziecka do naszego przedszkola zachęcamy do szczegółowego zapoznania się z naszą stroną internetową, w tym "Przedszkole w obietktywie" http://przedszkole125krakow.przedszkolowo.pl/nasze-przedszkole-w-obiektywie, dzięki której będziecie mieli Państwo możliwość zapoznania się nie tylko z ofertą przedszkola, lecz i z niektórymi podejmowanymi działaniami.
Zapraszamy!
Przedszkolowo.pl logo