Zgłoś Twoje dziecko do konkursu "Ruszaj z przedszkolakiem łamigłówek szlakiem"

Komunikaty

ORGANIZACJA PRACY OD PAŹDZIERNIKA 2021

Organizacja pracy Samorządowego Przedszkola nr 125 w Krakowie w roku szkolnym 2021/2022 od 01 października 2021 r.

Szanowni Rodzice,
polecam, zapoznanie się Procedurą zapewnienia bezpieczeństwa (aktualizacja październik 2021) w oparciu o restrykcyjny reżim sanitarny, wg wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego z 25.08.2020 r. (IV aktualizacja) dla przeszkoli. https://www.gov.pl/web/gis/wytyczne-przeciwepidemiczne-glownego-inspektora-sanitarnego-z-25-sierpnia-2020-r-dla-przedszkoli-oddzialow-przedszkolnych-w-szkole-podstawowej-i-innych-form-wychowania-przedszkolnego-oraz-instytucji-opieki-nad-dziecmi-w-wieku-do-lat-3--iv-aktualizacja

O wszystkich zmianach będziemy informować Państwa na bieżąco poprzez ogłoszenia na stronie przedszkola.

Proszę o uzupełnienie OŚWIADZCENIA zał. nr 2 (dostępne również w przedszkolu)
Dziękuje.

Z poważaniem
Aneta Stachyra
Komunikat 2021-10-04, 10:30 | autor: Aneta Stachyra
Przedszkolowo.pl logo