Programy zewnętrzne i Akcje edukacyjne

"Zdrowy przedszkolak"
Nasze przedszkole otrzymało CERTYFIKAT Akademii Zdrowego Przedszkolaka za realizację V edycji Piramidy Żywienia Przedszkolaka "zboża zjadamy , energię z nich mamy " oraz za propagowanie i utrwalanie wśród dzieci i rodziców wiedzy o zdrowiu.

Współpracujemy z Fundacją "Verba"
W naszym przedszkolu zostały zorganizowane dla wszystkich dzieci warsztaty edukacyjne . Dzieci otrzymały niezwykłe kolorowanki , które mają za zadanie uczyć dzieci akceptacji , szacunku dla osób niepełnosprawnych. Na każda grupę zostały przekazane również bajki edukacyjne pt: "Leon i jego nie-zwykłe spotkania" , których tytułowym bohaterem jest Leon- wesoły , otwarty i odważny chłopiec.

Akcja edukacyjna "Przedszkolak ratownikiem"
Nasze przedszkolaki brały udział w cyklu zajęć edukacyjnych pt: "Przedszkolak ratownikiem" , przygotowanych przez Studenckie Koło Edukacji dla Bezpieczeństwa Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Dzieci poznały procedury zachowania się w sytuacjach zagrożenia życia. Dzięki obecności ratowników mogły samodzielnie wykazać się praktyczną znajomością udzielania pierwszej pomocy. Przeprowadzone w czasie zajęć rozmowy zostały nagrane przez Radio Kraków.

Akcja "Ekodzieci zbierają elektrośmieci oraz inne odpady"
Nasze przedszkole brało udział w akcji "Ekodzieci zbierają elektrośmieci oraz inne odpady" , której organizatorem była Firma TOMAD . Zbiórkę zorganizowaliśmy w holu przedszkola. Bardzo dziękujemy wszystkim dzieciom i rodzicom za dostarczenie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz innych odpadów.

Akcja "Góra Grosza"
Włączyliśmy się do akcji "Góra Grosza" organizowanej przez Towarzystwo "Nasz Dom". Zebrane środki będą przeznaczone na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną oraz na dofinansowanie nowych domów dla dzieci , rodzinnych domów dziecka , placówek pogotowia rodzinnego itp.


Projekt edukacyjny „Przyjaciele Zippiego”

W programie tym dzieci uczą się:
- jak rozpoznawać swoje uczucia i jak o nich rozmawiać
- jak nawiązywać i utrzymywać przyjaźnie
- jak rozwiązywać konflikty
- jak zachowywać się w nowych sytuacjach
- jak radzić sobie w sytuacjach trudnychProjekt „Praktyka jest najlepszym nauczycielem”

Ma na celu przygotowanie nauczycielek do prowadzenia zajęć w oparciu o nowe programy. Rezultatem tych zmian będzie podniesienie jakości pracy w przedszkolu. Dzięki realizacji projektu nastąpi nawiązanie stałej współpracy szkół i placówek z uczelnią - Uniwersytetem w Białymstoku, co powinno skutkować wysokim poziomem prowadzenia zajęć.

Wdrożenie nowych jakościowo programów pedagogicznych spowoduje:
- aktualizację wiedzy oraz nabycie przez nauczycielki umiejętności w zakresie wykorzystania nowoczesnych rozwiązań wychowawczych, metodycznych i organizacyjnych;
- nabycie przez nauczycielki umiejętności w zakresie stosowania nowoczesnych metod edukacyjnych wykorzystujących zdobycze techniki;
- zwiększenie wykorzystania sprzętu informatycznego, audiowizualnego oraz multimediów w edukacji dzieci


Projekt „Mamo tato pij wodę”

Komunikacja tegorocznej edycji programu opiera się na idei Wodnych Superbohaterów. Uczestnicy programu mają okazję podążać za przygodami swoich rówieśników, Zosi i Krzysia, którzy wraz ze Zdrojkiem dzielą się z dziećmi cenną wiedzą na temat prawidłowych nawyków żywieniowych i roli wody w przyrodzie. W czasie tej niezwykłej podróży dzieci przekonają się, że każdy może stać się Wodnym Superbohaterem. Wystarczy odrobina ciekawej inspiracji i dziecięca wyobraźnia!

Celem programu jest podkreślenie roli wody w codziennej diecie oraz wspieranie rodziców w kształtowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych u dzieci. Wspólnie ze wspomnianymi bohaterami chcemy wykształcić u dzieci nawyk sięgania po wodę. To dzięki niej szybko regenerujemy utracone siły i jesteśmy gotowi na kolejne wyzwania niczym superbohater.Stowarzyszenie Źródła

Misją stowarzyszenia jest stałe zwiększanie stopnia świadomości ekologicznej społeczeństwa poprzez aktywną edukację, realizowaną głównie poprzez warsztaty, szkolenia, wyjazdy terenowe, projekty informacyjne. Działania koncentrują się wokół tematyki małej ekologii, humanitarnej ochrony zwierząt, edukacji przyrodniczej. W zasięgu zainteresowań znajdują się treści z zakresu edukacji globalnej, regionalnej (etnograficznej), obywatelskiej i prozdrowotnej.


Projekt „Edukacja globalna dla najmłodszych”

Przybliża dzieciom kulturę Azji, Afryki, Ameryki Południowej i Środkowej. Ukazuje różnorodność, ale i podobieństwa regionów świata, a przez to – pobudza do solidarności międzyludzkiej już od najmłodszych
Przedszkolowo.pl logo