Oferta edukacyjna

Przedszkole pracuje zgodnie z nową podstawą programową wychowania przedszkolnego Posiada wykwalifikowana kadrę pedagogiczną która dba o wysoki poziom zajęć wychowawczo - dydaktycznych.

Swoja prace nauczyciele opierają na :
• programie„ Zanim będę uczniem” Elżbiety Tokarskiej i Jolanty Kopały, który zajął I miejsce w konkursie na najlepszy program wychowania przedszkolnego organizowany przez Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, a jego patronem jest Minister Edukacji Narodowej.
•programie „Nasze przedszkole" Małgorzaty Kwaśniewskiej, Wiesławy Żaby-Żabińskiej

Stosujemy twórcze metody pracy wychowawczo-dydaktycznej min:
•metodę Edyty Gruszczyk- Kolczyńskiej wspomagającą rozwój umysłowy i zdolności matematyczne dzieci, kształcącą odporność emocjonalną potrzebną do pokonywania trudności, rozwijającą umiejętności matematyczne stosowane w życiu codziennym i w szkole,
•elementy metody Marii Kielar-Turskiej rozwijającą kompetencje komunikacyjną
•metodę Dobrego Startu M. Bogdanowicz wprowadzającą dzieci w świat czytania i pisania
•metodę Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne- wspomagającą psychoruchowy rozwój dzieci i uaktywniającą „język ciała i ruchu”
•gimnastykę twórczą Rudolfa Labana posługującą się różnymi formami ruchu, np. odkrywanie, naśladowanie, inscenizacja, mimika, pantomima, gimnastyka
•Pedagogikę Zabawy KLANZY – wykorzystującą ruch, taniec i gest do integracji grupy dziecięcej, odprężenia, rozluźnienia, likwidacji napięć mięśni i napięć psychicznych, ułatwiającą wejście w grupę, poznanie otoczenia, umożliwiającą wszystkim wspólną, aktywną zabawę bez podziału na bawiących się i obserwatorów.

Ponadto, w zakresie działalności pedagogicznej, nauczyciele realizują opracowany przez siebie program adaptacyjny umożliwiający łagodny start dziecka w przedszkolu oraz program wychowawczy i profilaktyczny.

Angażujemy się w realizacje dodatkowych programów zewnętrznych w tym: "Akademia Zdrowego Przedszkolaka", "Kubusiowi Przyjaciele Natury", "Mamo, tato, wolę wodę", „Akademia Aquafresh”

W przedszkolu zapewniamy systematyczną obserwację i diagnozę umiejętności dziecka oraz dostosowane do jego poziomu i możliwości formy pracy indywidualnej.

Staramy się rozpoznać predyspozycje i zainteresowania dziecka oraz doskonalić je i promować w przedszkolu i poza placówką.

Współpracujemy z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną Nr 4 os. Tysiąclecia 14 umożliwiając dzieciom i rodzicom spotkania z psychologiem, logopedą,. Przeprowadzane przez nich badania oraz odbywane konsultacje pomagają w rozpoznawaniu i właściwej ocenie możliwości rozwojowych wychowanków i ewentualnym podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej.

Nasze przedszkole jest placówką, która przede wszystkim, przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole, umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom, sprzyja akceptacji każdego dziecka, przeciwdziała izolacji społecznej i nietolerancji. Stwarza dzieciom możliwość kreatywnego myślenia, działania i przeżywania, poznawania otaczającej rzeczywistości i osiągnięcia samodzielności w działaniu.

W przedszkolu organizowane są uroczystości i imprezy otwarte z udziałem rodziców. Co roku wyjeżdżamy na całodniowe wycieczki, wychodzimy do teatru, kina, muzeum oraz zapraszamy wielu ciekawych gości takich jak: aktorzy, muzycy, przyrodnicy. Nasi wychowankowie biorą czynny udział w różnorodnych konkursach i przeglądach dla dzieci odnosząc na tym polu liczne sukcesy.
Przedszkolowo.pl logo