JUBILEUSZ 50-lecia

Jubileusz 50 -lecia przedszkola 1970 – 2020

Pięćdziesięcioletnią historię naszego przedszkola należy zacząć od 1 września 1970, kiedy to Prezydium Dzielnicowej Rady Narodowej Nowa Huta w Krakowie – Wydział Oświaty i Wychowania utworzyło przy osiedlu Tysiąclecia przedszkole. Dyrektorem przedszkola, któremu nadano numer 125 została pani mgr Halina Skołuba.
Początkowo budynek dysponował 5 salami dla 128 dzieci. Już po kilku latach działalności przedszkola w miarę rozbudowy osiedla Tysiąclecia a później Oświecenia okazało się, że potrzeby są o wiele większe niż zaplanowana ilość miejsc. Więc co roku zwiększano liczbę zapisów dzieci do przedszkola. Przez okres ponad 10 lat grupy przedszkolne liczył ponad 40 dzieci, dlatego 1992 roku utworzono filię naszego przedszkola. Pierwsza jej siedziba znajdowała się w bloku nr 7 na Oświecenia, później przeniesiono ją do budynku Szkoły Podstawowej nr 130, gdzie działała do 2011roku a od 2013 przez kilka lat mieściła się w Szkole Podstawowej nr 126. Obecnie do przedszkola uczęszcza 145 dzieci i funkcjonuje sześć grup.
Początki były trudne. Z powodu kłopotów finansowych brakowało niezbędnego wyposażenia, zabawek, dlatego każde zakupy czy nowa zabawka były „świętem"
w przedszkolu. Nauczycielki często same wykonywały pomoce dydaktyczne do zajęć czy zabaw. Obecny wygląd i stan przedszkole zawdzięcza staraniom i pracy kolejnych dyrektorów przedszkola. W roku 1992 stanowisko dyrektora objęła Pani mgr Grażyna Kłos, a następnie w 2002 r. Pani mgr Ewa Cabak, a od 1 września 2013 r. funkcję tę pełni dyrektor mgr Aneta Stachyra. Podejmowały wiele inicjatyw związanych z doposażeniem, zagospodarowaniem przedszkola w sprzęty, pomoce dydaktyczne, zabawki czy remontem przedszkola.
Przez okres 50 lat działalności przedszkola bardzo wielu nauczycieli, pracowników obsługi i administracji wniosło swój wkład w historię tych murów. Z biegiem lat pracownicy się zmieniali, lecz są wśród nas osoby, które związały całe swoje życie zawodowe z tym przedszkolem, przeżywając wspólnie radości i smutki, chwile przyjemne oraz te trudniejsze.
Od początku kadra pedagogiczna z dużym zaangażowaniem starała się tworzyć warunki do prawidłowego rozwoju każdego przedszkolaka. Otaczała dzieci opieką, życzliwością
i wsparciem, rozwijała ich zainteresowania. Absolwenci przedszkola osiągają dobre wyniki w edukacji szkolnej. Swoje umiejętności i talenty wychowankowie z powodzeniem prezentowali w różnych ogólnopolskich, rejonowych konkursach i przeglądach, plastycznych, muzycznych, recytatorskich zdobywając cenne wyróżnienia i nagrody.
Przedszkole zawsze dbało o atrakcje dla dzieci - wycieczki, konkursy, uroczystości, festyny rodzinne to życie codzienne naszego przedszkola. Od lat kultywuje się coroczne uroczystości, między innymi Pasowanie na przedszkolaka, uroczyste obchody Dnia Babci i Dziadka, Rodzinny bal karnawałowy, Dzień Rodziny, wspólnie świętowanie Wielkanocy czy Bożego Narodzenia.
Przedszkole aktywnie współpracuje z Radą Dzielnicy XV, zaprzyjaźnionymi szkołami podstawowymi i przedszkolami, poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz krakowskimi ośrodkami kultury. Przedszkole wpiera szereg akcji charytatywnych i proekologicznych np. „Pola Nadziei”, „Gwiazdka dla zwierzaka”, „Góra grosza”, „Szlachetna paczka” „ Rośliny kontra smog” , zbieranie makulatury, zakrętek na sprzęt rehabilitacyjny, czy zbiórkę książeczek dla dzieci z Domu Dziecka, szpitala.
Uchwała Rady Miasta Krakowa nr XVI/290/15 z dnia 10 czerwca 2015 roku nadała na wniosek Rady Pedagogicznej oraz Rady Rodziców przedszkolu imię Jana Marcina Szancera. Patron przedszkola to wybitny polski ilustrator do ponad 240 książek dla dzieci. Autor ilustracji do ponad 240 książek między innymi „Akademia Pana Kleksa”, „Pinokio”, „O krasnoludkach i sierotce Marysi”, „Brzechwa dzieciom”, „Lokomotywa” czy „Baśnie Andersena”.
Samorządowe Przedszkole nr 125 im Jana Marcina Szancera dalej spełnia swoje zadania wobec kolejnych pokoleń społeczności lokalnej, ciesząc się uznaniem w środowisku.
Zależy nam, aby rodzice powierzali nam swoje dzieci z zaufaniem i przekonaniem, że są one w przedszkolu bezpieczne, szczęśliwie i otoczone fachową opieką.
Przedszkolowo.pl logo