Główne kierunki pracy przedszkola 2021/2022

GŁÓWNE KIERUNKI PRACY w roku szkolnym 2021/2022
OGRÓD SENSORYCZNY
W bieżącym roku skupimy się na wykorzystaniu w działaniach edukacyjnych z dziećmi zasobów ogrodowej ścieżki edukacyjnej.
Wspólnie ustalimy zasady korzystania z niej oraz poznamy poszczególne jej elementy np. zegar słoneczny, hotele dla owadów, uprawy ziołowe, kwietną łąkę.

GŁÓWNYMI CELAMI NASZYCH DZIAŁAŃ BĘDZIE:

•poszerzanie wiedzy o najbliższym środowisku naturalnym i jego zmianach związanych z następstwem pór roku, działaniem sił natury i działalnością człowieka,
•poznanie, rozpoznawanie i nazywanie przez dzieci wybranych przedstawicieli flory i fauny z najbliższego ekosystemu- ogrodu przedszkolnego,
•wielozmysłowa percepcja otoczenia naturalnego przez przedszkolaka: wzrokiem, węchem, dotykiem, słuchem, smakiem,
•rozwijanie odpowiedzialności za środowisko naturalne i szacunku do różnych form życia,
•rozwijanie wrażliwości na piękno natury,
•nabywanie umiejętności praktycznych związanych z uprawami ogródków przedszkolnych.

PRZYKŁADOWE SPOSOBY REALIZACJI:

1.Tworzenie albumów flory i fauny ogrodu przedszkolnego
2. Kino w przedszkolu – filmy edukacyjne o tematyce przyrodniczej dostosowane do wieku przedszkolaków.
3. Zorganizowania spotkania np. z pszczelarzem, osobami pasjonującymi się ogrodnictwem.
4. Wycieczka do ogrodów znajdujących się w naszym mieście np. Ogród Botaniczny
Przedszkolowo.pl logo