Budżet Obywatelski

Edycja Budżet Obywatelski 2016

Projekt lokalny - Dzielnica XV

Projekt 3: Remont elewacji oraz izolacja ścian S.Przedszkola nr 125

LOKALIZACJA

Główna lokalizacja: osiedle Tysiąclecia 12, Kraków, PolskaOPIS PROJEKTU

W ramach remontu elewacji zostanie wykonane odnowienie, naprawa oraz uzupełnienie odspojonych elementów tynku. Położona zostanie nowa powłoka z siatki i tynku mineralnego bez warstwy styropianowej. W piwnicach od strony północnej wykonana zostanie izolacja ścian metodą iniekcji krystalicznej oraz odgrzybianie ścian wewnętrznych z położeniem tynków oraz malowaniem pomieszczeń. Wymieniona zostanie w ww. pomieszczeniach stolarka okienna.UZASADNIENIE PROJEKTU

Budynek przedszkola powstał w roku 1970 - jego elewacja jest bardzo zniszczona, popękana i posiada liczne ubytki tynku. Dotychczas nie była remontowana i w miarę upływu czasu stale się pogarsza. Szczególnie w okresie intensywnych opadów ze względu na jej stan zawilgoceniu ulegają piwnice.
Remont elewacji budynku przyniesie bardzo pozytywną zmianę w przestrzeni publicznej. Przedszkole jest przecież integralną częścią okolicy, w której jest usytuowane. Jego wygląd ma duże znaczenie, a poprawa wizerunku podniesie poziom estetycznych wrażeń zarówno dzieci uczęszczających do przedszkola, ich rodziców, ale także mieszkańców dzielnicy. W ostatnim czasie został zmodernizowany ogród przedszkolny i sukcesywnie odnawiane są okoliczne bloki oraz placówki. Nowoczesny, kolorowy plac zabaw oraz wyremontowane w okolicy zabudowania kłócą się z szarym, smutnym budynkiem przedszkola. Z realizacji zadania skorzystają zatem różnorodne grupy społeczne i wiekowe naszej dzielnicy począwszy od najmłodszych skończywszy na najstarszych.

Celem projektu jest zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa i komfortu korzystającym z usług przedszkola oraz jego pracownikom. Realizacja zadania wpłynie na poprawę wizerunku przedszkola, które cieszy się bardzo dobrą opinią w środowisku. Jakość sal dydaktycznych i ich wyposażenie jest nieustannie podnoszona. Jednak oprócz bazy dydaktycznej należy zapewnić dzieciom także przyjazne i estetyczne otoczenie, w którym dziecko przebywa. Szpecące, wulgarne napisy na elewacji budynku (częściowo zamalowane w ramach projektu "Pogromcy bazgrołów"), odpadające kawałki gzymsu i ścian nie mają nic wspólnego ze środowiskiem w którym przedszkolaki miło spędzają czas. Nowa izolacja budynku zahamowałaby zagrzybienie, które powstało na ścianach piwnic od strony północnej i w obecnej chwili stanowi zagrożenie dla zdrowia osób przebywających w tych pomieszczeniach. Jest to niezwykle istotny element projektu, którego realizacja będzie miała wpływ na jakość funkcjonowania przedszkola na kolejne lata.

W związku powyższym prosimy o szansę umożliwienia realizacji projektu.

Kosztorys

Nazwa Opis
malowanie elewacji ok 550 m2 Koszt 50000.00 PLN
iniekcja krystaliczna ok 37 m2 pow. ścian do izolacji, tynkowania i malowania ,koszr 30000.00 PLN
suma: 80000.00 PLN

Harmonogram działań


remont elewacji oraz izolacja ścian, malowanie elewacji; iniekcja krystaliczna,tynkowanie i malowanie ścian piwnic od strony północnej przedszkola planowany termin realizacji: sierpień 2017
Przedszkolowo.pl logo