Rekrutacja

ZASADY DOTYCZĄCE REKRUTACJI DO SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 125 im. Jana Marcina Szancera w KRAKOWIE NA ROK SZKOLNY 2019/2020Szanowni Rodzice,

W terminie od 29 kwietnia – 10 maja 2019 r. należy potwierdzić wolę uczęszczania dziecka do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia.
Potwierdzenie woli dotyczy dzieci kontynuujących edukację
w naszym przedszkolu jak i nowoprzyjętych.
W tym terminie będą także podpisywane oświadczenia zapisanych dzieci na dyżur wakacyjny.

Zapraszamy Rodziców w następujących godzinach pracy kancelarii:
29.04. 2019 ( poniedziałek) od godz. 10:00 – 14:00
30. 04. 2019 ( wtorek) od 9:00 - 11:00 i 14:00 - 17:00
2.05.2019 ( czwartek) 8:00 – 14:00
6. 05( poniedziałek) 8:00- 14:00
7. 05 ( wtorek) 9:00- 14:00 i 15:00 - 17:00
8.05 (środa): 7:30 – 15:00
9 .05 (czwartek): 14:00 - 17:00
10. 05 ( piątek): 7:30 – 14:00

Brak potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola w tym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.


--------------------------------------------------------------------------------------
Wnioski o przyjęcie do przedszkola można składać w dniach 1 – 29 marca 2019 r.

Elektroniczny serwis rekrutacyjny dla rodziców funkcjonuje od godz. 8.00 – 1 marca 2019 r., natomiast wnioski można składać w przedszkolu w godzinach:
wtorek: 9:00- 14:00 i 15:00 - 17:00
środa: 7:30 – 15:00
czwartek: 14:00 - 17:00
piątek: 7:30 – 14:00

Zapraszamy wszystkich przyszłych przedszkolaków wraz z Rodzicami

na „Dzień otwarty” w naszym przedszkolu!

W programie:
-spotkanie organizacyjno – informacyjne dyrekcji z rodzicami,
-zabawy integracyjne z dziećmi,
-zabawy kreatywne,
-zwiedzanie przedszkola,

Przyjdź, zobacz, pobaw się z nami.
Wybierz nasze przedszkole!

Czekamy na Was 9 marca 2019 ( sobota) w godz. 10:00- 13:00

W tym dniu będziecie mogli Państwo złożyć wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola.

Uprzejmie prosimy o zabranie obuwia na zmianę.  1. Rekrutacja na rok szkolnych 2019/20 prowadzona jest z wykorzystaniem systemu informatycznego – elektronicznego serwisu rekrutacyjnego dla rodziców Formico http://krakow.formico.pl
  2. System rekrutacji oparty jest o jednolite kryteria naboru określone art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.) oraz uchwałą nr LXVI/1650/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.
  3. Rodzice mają prawo składania wniosków do dowolnej liczby przedszkoli/ szkół, które prowadzą postępowanie rekrutacyjne, w preferowanej przez siebie kolejności.
  4. Te same zasady rekrutacji obowiązują w przedszkolach i w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (w tym tzw. oddziałach „0").
  5. Rekrutacja dotyczy kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Miejskiej Kraków.


Terminarz rekrutacji:
1- 29 marca 2019 r. – składanie przez rodziców wniosków o przyjęcie do przedszkola (do 1 kwietnia 2019 r. przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających oświadczenia).
26 kwietnia 2019 r. godz. 9.00 – ogłoszenie wyników naboru. Listy dzieci zakwalifikowanych wywieszane są w przedszkolach uczestniczących w rekrutacji. Ponadto rodzice, którzy podali we Wniosku o przyjęcie adres mailowy, otrzymują wiadomość na skrzynkę pocztową.
Rodzice, którzy wskazali więcej niż jedno przedszkole/szkołę – uzyskują informację o wynikach rekrutacji w przedszkolu/szkole wskazanym/wskazanej przez nich jako pierwsze/pierwsza.
29 kwietnia – 10 maja 2019 r. – potwierdzanie przez rodziców woli uczęszczania dziecka do przedszkola w szkole w postaci pisemnego oświadczenia. Brak potwierdzenia w tym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w danym przedszkolu.
13 maja 2019 r. godz. 12.00 – ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych oraz liczby wolnych miejsc (od tej daty rodzice mogą składać wnioski do komisji rekrutacyjnej o uzasadnienie odmowy przyjęcia, a następnie odwołania od rozstrzygnięcia komisji do dyrektora przedszkola)

Terminarz rekrutacji uzupełniającej:
27 maja – 4 czerwca 2019 r. – składanie przez rodziców wniosków o przyjęcie do przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej (do 5 czerwca 2019 r. przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających oświadczenia); składanie wniosków jedynie w formie papierowej osobno do każdego przedszkola/ szkoły podstawowej (brak możliwości wprowadzania wniosków przez system informatyczny)
19 czerwca 2019 r. godz. 9.00 – ogłoszenie wyników naboru. Listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych wywieszane są w przedszkolu/szkole, do którego/ której złożony został wniosek w rekrutacji uzupełniającej.
21 – 27 czerwca 2019 r. – potwierdzanie przez rodziców woli uczęszczania dziecka do przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole w postaci pisemnego oświadczenia. Brak potwierdzenia w tym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w danym przedszkolu/ oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.
28 czerwca 2019 r. godz. 9.00 – ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych w wyniku rekrutacji uzupełniającej

Zasady rekrutacji:
http://krakow.formico.pl
http://appdata.przedszkolowo.pl/publications/news/d9867c940fabe4dde9177782929910e7e1365160/0c1dd52cb3eabb899d8db0a1b185bdacd21169ed/procedura-rekrutacji-p-125-2019-2020.pdf

Przedszkolowo.pl logo