Główne kierunki pracy przedszkola 2019/2020

GŁÓWNE KIERUNKI PRACY w roku szkolnym 2019/2020
DZIECKO PRZYJACIELEM PRZYRODY
CELE OGÓLNE:
1. Rozbudzanie zainteresowań ekologicznych i przyrodniczych wśród dzieci.
2. Zaznajomienie z podstawowymi zasadami ochrony środowiska i zrozumienie konieczności ich przestrzegania.
3. Aktywne uczestnictwo w poznaniu przyrody poprzez oglądanie, szukanie, obserwacje, badanie i eksperymentowanie; formułowanie wniosków i spostrzeżeń.
4. Kształtowanie wiadomości niezbędnych do selektywnej zbiórki odpadów i zrozumienie potrzeby segregacji śmieci.
5. Poznanie słownictwa o treści przyrodniczo- ekologicznej.
SPOSOBY REALIZACJI:
• Założenie w salach biblioteczki ekologicznej- zakup książek i czasopism. .
• Wprowadzenie kodeksu,, Mały ekolog”- prawa i obowiązki.
• Udział w akcji,, Sprzątanie Świata”- porządkowanie ogródka przedszkolnego, parku.
• Gromadzenie ,,darów” przyrody - wykorzystanie ich do zabaw plastycznych, konstrukcyjnych, rytmiczno- muzycznych, badawczych, matematycznych.
• Konkurs przedszkolny ,, Ekologiczna choinka”- wykonanie ozdób choinkowych z naturalnych materiałów.
• Udział w konkursach plastycznych i ekologicznych
• Wewnątrzprzedszkolny konkurs wiedzy ekologiczno- przyrodniczej,, Mały ekolog’.
• Udział w akcjach o charakterze przyrodniczym oraz ekologiczno- charytatywnym np: zbiórka baterii, makulatury, nakrętek , zbiórka jedzenia dla zwierząt itp.
Przedszkolowo.pl logo